rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#10022 — rbx-1/rbx-2

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
cała sieć
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy ze stabilnością 2 routerów rbx:

Feb 15 15:37:49 020g.rbx-2-6k.routers.ovh.net 13714: Feb 15 15:37:48
GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has
failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:37:49 020g.rbx-2-6k.routers.ovh.net 13715: Feb 15 15:37:48
GMT: %CONST_DIAG-SP-3-HM_TEST_FAIL: Module 8 TestMacNotification
consecutive failure count:10

Prace są w trakcie.
Data:  piątek, 15 luty 2008, 18:13
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 15:48

Problem jest związany z filtrowaniem serwerów IRC.
Filtry zostały usunięte.


Feb 15 15:34:36 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:34:53 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:35:41 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:36:00 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:36:20 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:36:20 GMT: %CONST_DIAG-SP-3-HM_TEST_FAIL: Module 8
TestMacNotification consecutive failure count:5
11w2d: SP: TestMacNotification[8]: last_busy_percent[11%],
Tx_Rate[1074], Rx_Rate[352]
Feb 15 15:36:37 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:36:55 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:37:13 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:37:30 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:37:48 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:37:48 GMT: %CONST_DIAG-SP-3-HM_TEST_FAIL: Module 8
TestMacNotification consecutive failure count:10
11w2d: SP: TestMacNotification[8]: last_busy_percent[11%],
Tx_Rate[1888], Rx_Rate[781]
Feb 15 15:38:05 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8:
TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Feb 15 15:38:05 GMT: %CONST_DIAG-SP-2-HM_MOD_RESET: Resetting Module 8
for software recovery, Reason: Failed TestMacNotification


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 15:53

2572 reguł access-list generuje problemy.
Prace są w trakcie.


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 15:54

Problem został usunięty.


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 16:03

Nadal występują problemy.
Zrestartowaliśmy rbx-1.
Kontynuujemy prace.


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 16:08

rbx-1 został zrestartowany i działa prawidłowo. Jesteśmy w trakcie restartowania rbx-2.


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 17:38

Poajwił się dodatkowo nastepujący błąd:

Feb 15 16:49:35 GMT: %SIBYTE-DFC1-4-SB_LATE_COLL: Late collision on
mac 1 (count: 1)
Usunęliśmy wszystkie konfiguracje związane z TCAM. Routery stabilizują się.
Źródło problemu wydaje się być zlokalizowane.
W momencie aktywowania QoS na routerach, po ok. 3 sekundach problem się powtarza.


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 18:02

Usunęliśmy wszystkie konfiguracje QoS na interfejsach.
no mls qos trust cos
oraz konfigurację TCAM. Routery funkcjonują prawidłowo.

Ustabilizowaliśmy sieć i połączenie Paryż/Roubaix.


Komentarz od OVH - piątek, 15 luty 2008, 18:13

Prace zostały zakończone.