rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#10049 — email: repartycja obciążenia

Przydzielony do projektu— E-mail
Nagła usterka
MX
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z serwerem odpowiedzialnym za podział obciążenia.
Prace zostały zakończone.
Data:  czwartek, 28 luty 2008, 13:17
Powód zamknięcia:  Done