rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#10053 — rbx-27

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Nagła usterka
cała sieć
ZAMKNIĘTE
100%
29.02 występowały problemy z routerem rbx-27:

Feb 29 18:48:52 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:48:52
%SYS-1-MOD_INVALIDSEQ:Bus asic invalid sequence occured on module 1
(asic=1, srcidx=0x340, seq=28)
Feb 29 18:48:52 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:48:52
%SYS-1-MOD_INVALIDSEQ:Bus asic invalid sequence occured on module 5
(asic=1, srcidx=0x340, seq=28)
Feb 29 18:48:52 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:48:52
%SYS-1-MOD_INVALIDSEQ:Bus asic invalid sequence occured on module 5
(asic=2, srcidx=0x340, seq=28)
Feb 29 18:48:52 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:48:52
%SYS-1-MOD_SEQERROR:Switching bus sequence error occurred on module 4
Feb 29 18:48:53 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:48:52
%SYS-1-MOD_SEQERROR:Switching bus sequence error occurred on module 3
Feb 29 18:49:04 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:48:59
%SYS-3-MOD_PORTINTFOUTOFSYNC:Port Interface not in sync for Module 4
Feb 29 18:49:04 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:49:03
%SYS-3-MOD_PORTINTFOUTOFSYNC:Port Interface not in sync for Module 3
Feb 29 18:49:09 rbx-27-c1.routers.ovh.net 2008 Feb 29 17:49:09
%SYS-3-SYS_LCPERR3:Module 2: Bus Asic #0 out of sync error: Module
needs troubleshooting or TAC assistance

Wymieniliśmy kartę #2. Prace zostały zakończone.
Nie odnotowujemy problemów.
Data:  poniedziałek, 03 marzec 2008, 10:19
Powód zamknięcia:  Done