rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#10246 — Przenoszenie serwerów soap

Przydzielony do projektu— Manager
Konserwacja
API (soap)
ZAMKNIĘTE
100%
Przenosimy serwery usługi API soap na przeznaczone do tej opcji serwery dedykowane. Mogą wystąpic krótkie przerwy w dostępie do tej usługi.
Data:  piątek, 23 maj 2008, 14:15
Powód zamknięcia:  Done