rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#107 — Opóźnienia w wysyłaniu emaili

Przydzielony do projektu— E-mail
Nagła usterka
dowolne (usługi email)
ZAMKNIĘTE
100%
Od dwóch tygodni występują problemy z dystrybucją emaili z powodu zwiększonej ilości wiadomości.
Problem ten powinien zostać rozwiązany w dniu dzisiejszym lub jutro (zostaną dodane nowe serwery).
Data:  wtorek, 17 październik 2006, 15:05
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Dodano nowe serwery do klastra. Przeprowadzono testy przy prędkości 230 wiadomości/sekundę. Będziemy mogli otrzymywać do 400 emaili/sekundę.