rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#10865 — Aktualizacja SOAPI

Przydzielony do projektu— Aktualności
Modernizacja
Aktualności
ZAMKNIĘTE
100%
SOAPI 1.0.3
Wprowadzone zmiany:
---------------------------------------------
WSDL: http://www.ovh.com/soapi/soapi-1.0.wsdl

Serwery dedykowane:
- Zarządzanie rewersem ipv6
- Dodawanie IP failover
- Zarządzanie IP failover RIPE
- Zarządzanie filtrami IRC
- Zarządzanie Backup'em FTP

Serwery wirtualne:
- Zarządzanie logami dostępu
- Zarządzanie zadaniami Cron

SOAPI 1.1.0,
Wprowadzone zmiany:
------------------------------
WSDL: http://www.ovh.com/soapi/soapi-1.1.wsdl

- Dodanie Ruby on Rails (RoR) do generatora kodu
- Dodanie parametru multi-sesji podczas logowania, ustawienie wersji WSDL

* Dlaczego inna wersja WSDL? *

Pewne zmiany w WSDL nie są wstecznie kompatybilne z niektórymi językami
(zwłaszcza PEAR SOAP php, php nuSOAP i Ruby OnRail), ustawienie wersji WSDL
zapewni funkcjonowanie istniejącego już kodu.

Numer wersji tworzą elementy, jak podano w przykładzie dla SOAPI wersja abc:
- A: wersja główna,
- B: modyfikacja WSDL niezbędna dla kompatybilności kodu z językiem,
- C: naprawiony bug i pozostałe niezmienne elementy istniejącego kodu

Generator kodu jest automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji

Następny krok, telefonia!)


Więcej informacji:
---------------------
- Specyfikacja techniczna SOAP: http://www.ovh.com/soapi/pl/?section=prywatne

Data:  wtorek, 03 luty 2009, 10:44
Powód zamknięcia:  Done