rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#10973 — Filer9

Przydzielony do projektu— 60free
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z serwerem zarządzającym kontami na literkę r i p. Problem został usunięty.
Data:  poniedziałek, 16 marzec 2009, 08:02
Powód zamknięcia:  Done