rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#11714 — OpenSolaris 2009.03 and zones

Przydzielony do projektu— Dystrybucje OS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
An UUID is missing on global zone zfs which prevent user to create
zones.

# zfs get -H org.opensolaris.libbe:uuid rpool/ROOT/opensolaris
rpool/ROOT/opensolaris org.opensolaris.libbe:uuid - -

should be :

rpool/ROOT/opensolaris org.opensolaris.libbe:uuid
xxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx local

Image installer is being fixed.
Data:  wtorek, 05 styczeń 2010, 08:08
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Bug is fixed.
Komentarz od OVH - poniedziałek, 04 styczeń 2010, 16:27

Workaround is possible without re-installing server :

generate your uuid :
# makeuuid
xxxxxxxx-1dd2-11b2-9ecb-00304832cd88

apply uuid to your main zfs :
# zfs set
org.opensolaris.libbe:uuid=xxxxxxxx-1dd2-11b2-9ecb-00304832cd88
rpool/ROOT/opensolaris