rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#11779 — filerz100.xxl / cluster007.ovh.net

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
xxlplan
ZAMKNIĘTE
100%
Serwer nie odpowiada - interweniujemy.
Mogą występować problemy ze stronami
działającymi na /homez.100.
Data:  środa, 20 styczeń 2010, 11:55
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - środa, 20 styczeń 2010, 11:42

Serwer został ponownie uruchomiony.


Komentarz od OVH - środa, 20 styczeń 2010, 11:55

Usługa jest już dostępna:

Jan 20 11:19:01 filerz100 ^Mpanic[cpu2]/thread=fffffe800029fc60:
Jan 20 11:19:01 filerz100 genunix: [ID 537000 kern.notice] pcie_pci-0:
PCI(-X) Express Fatal Error
Jan 20 11:19:01 filerz100 unix: [ID 100000 kern.notice]
Jan 20 11:19:01 filerz100 genunix: [ID 655072 kern.notice]
fffffe800029fbf0 pcie_pci:pepb_intr_handler+141 ()
Jan 20 11:19:01 filerz100 genunix: [ID 655072 kern.notice]
fffffe800029fc40 unix:av_dispatch_autovect+78 ()
Jan 20 11:19:01 filerz100 genunix: [ID 655072 kern.notice]
fffffe800029fc50 unix:intr_thread+5f ()