rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#11947 — Filer 2 60Free

Przydzielony do projektu— 60free
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Filer z kontami na litery h, k, o 1, 2, 4, 9, 0 nie działa.
Interweniujemy.
Data:  piątek, 05 marzec 2010, 14:53
Powód zamknięcia:  Done