rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#12101 — Release2 : update clamav

Przydzielony do projektu— Dystrybucje OS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
We are working on a patch.
Data:  sobota, 17 kwiecień 2010, 10:42
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Patch 2.19 jest już dostępny.
http://guides.ovh.com/ReleasePatchSecurite