rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#124 — Zmiana karty #1 na #2 dla routera p19-26

Przydzielony do projektu— Serwery dedykowane
Konserwacja
dowolne (serwery dedykowane)
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z routerem p19-26. Karta #1 zostanie wymieniona na kartę #2.
Data:  wtorek, 24 październik 2006, 09:16
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - wtorek, 24 październik 2006, 09:15

Wystąpił problem z połączeniem między routerem p19-26 i p19-7. Jesteśmy w trakcie usuwania tego problemu.