rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#12868 — iscsi55.rps

Przydzielony do projektu— RPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Proxy iscsi jest przeciążone. Podejmujemy interwencję.
Data:  poniedziałek, 29 listopad 2010, 09:56
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Problem obciążenia został rozwiązany. Proxy jest stabilny. Usługi działają prawidłowo.
Komentarz od OVH - sobota, 27 listopad 2010, 15:39

Proxy nie zawsze się uruchamia.


Komentarz od OVH - poniedziałek, 29 listopad 2010, 09:55

27.11.2010, 15:46

Wymieniamy proxy.