rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#131 — Zmiana superbackup1

Przydzielony do projektu— Serwery dedykowane
Konserwacja
dowolne (serwery dedykowane)
ZAMKNIĘTE
100%
W związku z problemami sprzętowymi, zmieniliśmy całkowicie serwer.
Konta zostały przeniesione na nowy serwer.
Dane z poprzedniego backupu są dostępne na starym serwerze.
Aby odzyskać poprzedni backup należy połączyć się poprzez otrzymane IP w następujący sposób:

IP Twojego serwera: aaa.bbb.ccc.ddd => łączenie się z aaa.bbb.ccc.3
np. 213.186.34.5 powinno się połączyć z 213.186.34.3

Dane te będą dostępne przez tydzień (w tym czasie wszystkie kopie będą umieszczone na nowym serwerze)

Konserwacja dotyczy serwerów z sieci:
213.186.34, 213.186.35, 213.186.36, 213.186.37, 213.186.38, 213.186.39
Data:  piątek, 01 grudzień 2006, 10:57
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 30 październik 2006, 17:45

Dla serwerów z sieci 213.186.36 należy się łączyć przez IP 213.186.36.6