rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#13176 — rbx-s1-ace / rbx-s2-ace

Przydzielony do projektu— Virtual Rack
Modernizacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Wykonujemy aktualizację licencji kart loadbalancing. Podczas połączeń przez SSH otrzymają Państwo ostrzeżenia.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!! WARNING: ACE is currently operating with temporary !!!!
!!!! licenses. The temporary licenses will be disabled !!!!
!!!! automatically after their expiry date. !!!!
!!!! !!!!
!!!! License Expiry Date !!!!
!!!! ACE-UPG1-LIC 08 Apr 2011 !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prosimy zignorować to ostrzeżenie. Czekamy na docelowe licencje. Aktualizacja ta nie ma wpływu na działanie kontekstów.Data:  wtorek, 29 marzec 2011, 15:52
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Licencje zostały zainstalowane na kartach.