rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#13346 — rbx-s1-6k / rbx-s1-ace

Przydzielony do projektu— Virtual Rack
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Router rbx-s1-6k zostanie zrestartowany w nocy o godzinie 00:00, w celu aktualizacji. Musimy zmienić konfigurację routera, ponieważ osiągamy maksymalną wydajność na tablicy routingu.

Wykonamy jednocześnie aktualizacje karty ACE#1, aby skorygować problem cisco:

May 5 2011 10:35:21 : %ACE-2-901001 kernel: Available CP memory less
than 3 percent: 21266432 bytes. Free high memory: 2093056 bytes
May 5 2011 10:35:21 : %ACE-2-901001 kernel: Total memory: 845963264
bytes, Total high memory: 671088640 bytes
May 5 12:35:43 rbx-s1-ace-admin May 5 2011 10:35:21 : %ACE-2-901001
kernel: Process Pid VMZ(KB) RSS(KB)
May 5 12:35:44 rbx-s1-ace-admin May 5 2011 10:35:21 : %ACE-2-901001
kernel: lcpfw 613 175156 111740

Proces lcpfw powoduje problemy z pamięcią karty:

CSCtj41469 ACE : lcpfw process slow memory leak - low memory
after aprox. 150days

Przygotowaliśmy tą interwencję przełączając klientów ACE na tryb redundantny a dla klientów vrack włączając HSRP. Nie przewidujemy więc żadnej przerwy w dostępie do usług. Nie otrzymaliśmy jednak żadnych informacji od innych klientów, co uniemożliwiło nam wprowadzenie rozwiązania redundancji, aby zapobiec przerwom związanym z tą interwencją. W tym przypadku może wystąpić około 10 minut przerwy.Data:  poniedziałek, 18 lipiec 2011, 15:00
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - piątek, 06 maj 2011, 13:02

06.05.2011, 00:37

rozpoczynamy prace na rbx-s2


Komentarz od OVH - piątek, 06 maj 2011, 13:03

06.05.2011, 00:59
rbx-s2 up

rbx-s1, wystąpi któtka przerwa w czasie resynchronizacji routingu.


Komentarz od OVH - piątek, 06 maj 2011, 13:41

06.05.2011, 02:05
router już działa.

Karta ACE przyjęła pierwszą licencę ale nie kolejne.
Konteksty nie uruchomiły się prawidłowo.

Konfiguracja działa na s2.


Komentarz od OVH - piątek, 06 maj 2011, 13:42

06.05.2011, 03:05

Konfiguracja została poprawiona.