rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#13597 — Migracja filerów - część druga

Przydzielony do projektu— VPS
Modernizacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Po migracji filerów na serwerach VPS zauważyliśmy kilka szczególnych przypadków. 39 serwerów VPS sprawia problemy:

vps10637 vps10666 vps13203 vps10319 vps10431
vps10498 vps17631 vps17816 vps17930 vps18601
vps10609 vps10971 vps11673 vps11755 vps10210
vps11092 vps11678 vps10420 vps10459 vps10804
vps10282 vps10912 vps11328 vps11580 vps10291
vps11749 vps11789 vps11923 vps11971 vps12031
vps17559 vps18680 vps10322 vps17625 vps11148
vps11156 vps11197 vps17887 vps11145

Nie możemy przenieść tych maszyn, ponieważ dysponują one snapshotami wykonanymi przez klientów za pośrednictwem opcji płatnej.

Aby zagwarantować usługę o większej jakości, skontaktujemy się z właścicielami tych serwerów, z pytaniem, czy mogliby usunąć te snapshoty, abyśmy mogli wykonać migrację bez przerwy w dostępie do usługi.
Jeśli jednak snapshoty będą zbyt ważne lub gdy nie będzie możliwości skontaktowania się z klientem, będziemy zmuszeni do przerwania dostępu do usługi, aby wykonać migrację.

Data do której klienci zostaną skontaktowani do 25. sierpnia 2011. Serwery VPS zostaną wyłączone 26. sierpnia 2011 od godziny 01:00 w nocy na czas przeniesienia na nowe filery. Integralność danych jest zagwarantowana. Czas migracji zależy od wielkości dysku.Data:  piątek, 26 sierpień 2011, 08:58
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  26.08.2011 02:09
Migracja została zakończona. Wszystkie serwery VPS zostały przeniesione bez żadnego problemu.
Komentarz od OVH - środa, 17 sierpień 2011, 12:41

Udało nam się przenieść 19 serwerów VPS bez żadnych problemów:


vps10319 vps10431 vps10498 vps17631 vps17816
vps17930 vps11092 vps11673 vps11145 vps11678
vps12031 vps11971 vps11789 vps11580 vps10459
vps10912 vps17625 vps11156 vps13203

Wystąpił jednak problem z hostem obsługującym następujące serwery:
vps18680 vps10322 vps11148 vps11197 vps17887

Host ESXi nie pozwalał na przeniesienie dysków.

Aby nie powodować przerwy w dostępie do usługi, wolimy pozostawić ten host w takim stanie. Dla tych 5 serwerów VPS zostanie wykonana aktualizacja w przyszłym tygodniu.

Kontaktujemy właścicieli pozostałych serwerów vps.Komentarz od OVH - środa, 17 sierpień 2011, 15:15

Udało się prawidłowo przenieść kolejnych 7 serwerów;

vps10637 vps10609 vps11755 vps10804 vps11749
vps10282 vps10291


Komentarz od OVH - piątek, 19 sierpień 2011, 13:15

2 dodatkowe serwery VPS zostały przeniesione:

vps10210 vps10666


Komentarz od OVH - piątek, 26 sierpień 2011, 08:53

25.08.2011, 18:51

Czas na usunięcie snapshot'ów minął. Pozostałe serwery VPS zostana przeniesione w nocy od godziny 01:00.

Dotyczy to serwerów:

vps18601 vps10971 vps10420 vps11328 vps11923
vps17559 vps18680 vps10322 vps11148 vps11197
vps17887

Serwery VPS zostaną wyłączone w sposób programowy (w systemie) lub w sposób sprzętowy.
Dyski i ich snapshot'y zostaną przeniesione na nowe filery.
Serwery VPS zostaną włączone.

W zależności od rozmiaru dysku interwencja może trwać nawet do godziny na jeden serwer VPS.


Komentarz od OVH - piątek, 26 sierpień 2011, 08:55

26.08.2011, 01:03

Rozpoczynamy aktualizację.


Komentarz od OVH - piątek, 26 sierpień 2011, 08:57

26.08.2011, 01:45

Następujące serwery VPS zostały poprawnie przeniesione:

vps18601 vps10971 vps11148 vps18680 vps10322
vps11197

Trwa aktualizacja dla pozostałych serwerów.