rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#136 — Problem między Global Crossing i Opentransit

Przydzielony do projektu— Sieć Internet i szafy
Konserwacja
cała sieć
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem między Global Crossing a Opentransit we Frankfurcie. Niektóre nasze adresy IP nie są widoczne za Opentransit, (np. TPSA).

Zmieniliśmy routing do Teleglobe. Problem został chwilowo rozwiązany.
Global Crossing potwierdziło problem.
Nie mamy informacji, kiedy problem zostanie usunięty.


Data:  poniedziałek, 06 listopad 2006, 09:30
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 06 listopad 2006, 09:29

Your case 1008866:"CHILD 1008842 // Problems of peering with France Telecom in F rankfurt" with Global Crossing has been updated.
Status Changed to 'Closed'. Case note for update:
Router rebooted to correct Jtree curruption error.