rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#14224 — ACE rbx-s2

Przydzielony do projektu— Virtual Rack
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
15.03.2012 17:13

Karta ACE na rbx-s2 zrestartowała się. Konteksty zostały przejęte przez s1 i przeniesione na s2.

Data:  środa, 21 marzec 2012, 08:50
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - piątek, 16 marzec 2012, 08:43

15.03.2012, 17:47
s1 uległa awarii podczas migracji powodując przerwę w działaniu niektórych kontekstów przez kilka sekund.
Sytuacja stabilizuje się.
Sprawdzamy przyczynę tego przeciążenia. Ponadto dodamy nową parę ACE30 i przeniesiemy część kontekstów na nowe karty.


Komentarz od OVH - piątek, 16 marzec 2012, 08:45

15.03.2012, 19:13
Wyłączyliśmy połączenia SSH.


Komentarz od OVH - piątek, 16 marzec 2012, 08:47

15.03.2012, 19:24

Nastąpił atak na port SSH ACE. Po 5 minutach watchdog wykonał reboot karty. Nie można go wyłączyć.

Szukamy rozwiązania, które pozwoli nam na przywrócenie dostępu SSH do kontekstów.


Komentarz od OVH - piątek, 16 marzec 2012, 12:15

Dostęp SSH został włączony na prywatnych vlanach.