rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#14366 — filerz30.rps

Przydzielony do projektu— RPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
03.05.2012 16:43

Filer nie odpowiada. Interweniujemy.
Data:  piątek, 04 maj 2012, 08:50
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  03.05.2012 17:01 Restart serwera rozwiązał problem.