rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#14994 — Roboty VKS

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z robotami zarządzającymi usługami VKS. Operacje (restart, reinstalacja, ...) zostały wstrzymane. Interweniujemy.

Data:  poniedziałek, 22 październik 2012, 10:42
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Dane zostały przeniesione na nowe vhosty. Usługa jest już dostępna. Nie doszło do utraty danych.
Komentarz od OVH - poniedziałek, 22 październik 2012, 09:16

19.10.2012, 18:22

Wystąpiły problemy z uruchomieniem niektórych vhostów. Przeniesiemy dane na inne vhosty, aby przywrócić usługę.