rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#16666 — Kopia zapasowa na filerz183

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
240plan
ZAMKNIĘTE
100%
Występują problemy z kopią zapasową na tym serwerze. Byliśmy zmuszeniu czasowo uniemożliwić do niej dostęp.
Data:  poniedziałek, 28 październik 2013, 08:58
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - czwartek, 24 październik 2013, 13:20

24 październik, 12:47

Kopia z nocy jest ponownie dostępna.