rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#17135 — 20gp /cluster013

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
20gp
ZAMKNIĘTE
100%
W godzinach 08:00 - 08:30 wystąpił problem z dostępnością. Problem został usunięty (błędy typu: proxy error / error 504).

Data:  środa, 05 luty 2014, 09:49
Powód zamknięcia:  Done