rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#17171 — Uwierzytelnianie (hubiC)

Przydzielony do projektu— Cloud
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
11.02.2014 19:13

Wprowadzimy aktualizację oprogramowania wymagającą odnowienia tokenów uwierzytelniających. Interwencja zostanie wykonana w godzinach 23:00-00:00.


Data:  środa, 12 luty 2014, 09:22
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - środa, 12 luty 2014, 09:18

11.02.2014, 23:22

Rozpoczęcie interwencji.


Komentarz od OVH - środa, 12 luty 2014, 09:19

11.02.2014, 23:52

Przystępujemy do 4 etapów:
- udostępnienie nowej aplikacji
- unieważnienie poprzedniej
- odnowienie tokenów
- wyczyszczenie pamięci cache


Komentarz od OVH - środa, 12 luty 2014, 09:20

11.02.2014, 23:54

4 etapy zostały zakończone. Monitorujemy obciążenie na klastrze.


Komentarz od OVH - środa, 12 luty 2014, 09:21

12.02.2014, 01:43

Infrastruktura jest stabilna. Nie mamy juz zapytań z wersji aplikacji < 0.2.2 na mac os X.

Mogą Państwo pobrać najnowszą wersję aplikacji hubiC dla mac OS X na tej stronie:
https://hubic.com/fr/telechargements