rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#17411 — System wsparcia klienta oraz system ticketów

Przydzielony do projektu— Pomoc
Konserwacja
E-mail
ZAMKNIĘTE
100%
29.03.2014 18:56

Wykonany konserwację bazy danych systemu emailowego wsparcia klientów oraz systemu ticketów.
Usługa będzie niedostępna w trakcie interwencji.

Konserwacja zostanie wykonana o 03H00 CET w dniu 30 marca.
Data:  piątek, 02 maj 2014, 14:25
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 31 marzec 2014, 10:48

30.03.2014 03:07
Rozpoczynamy konserwację.


Komentarz od OVH - poniedziałek, 31 marzec 2014, 10:48

30.03.2014 03:19

Zatrzymujemy wysyłkę i odbiór wiadomości email w support v3.


Komentarz od OVH - poniedziałek, 31 marzec 2014, 10:49

30.03.2014 03:19

Wykonujemy interwencję na bazie danych.


Komentarz od OVH - poniedziałek, 31 marzec 2014, 10:50

30.03.2014 03:33

Konserwacja została zakończona. Weryfikujemy funkcjonowanie bazy
i za chwilę przywrócimy funkcjonowanie systemów.


Komentarz od OVH - poniedziałek, 31 marzec 2014, 10:50

30.03.2014 03:43

Usługi email zostały ponownie uruchomione.
Konserwacja została zakończona.