rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#17693 — XXL / Cluster007

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
xxlplan
ZAMKNIĘTE
100%
Zauważamy przerwy w działaniu stron zainstalowanych na:

filerz102.xxl
filerz233.xxl
filerz343.xxl
filerz544.xxl
filerz549.xxl
filerz644.xxl
filerz96.xxl

Pracujemy nad rozwiązaniem problemu.


Data:  czwartek, 22 maj 2014, 16:18
Powód zamknięcia:  Done