rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#180 — Problemy z połączeniem w szafie E10

Przydzielony do projektu— Serwery dedykowane
Konserwacja
dowolne (serwery dedykowane)
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem ze switch'em w szafie E10.
Jesteśmy w trakcie usuwania usterki.
Data:  wtorek, 28 listopad 2006, 12:59
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Wymienimy kabel uplink. Wystąpi kilkusekoundowa przerwa w połączeniu na czas wymiany.