rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#18007 — VPS Lowlat FR -Roboty

Przydzielony do projektu— VPS
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
17.07.2014 13:02

Prace konserwacyjne zostaną wykonane dziś o 15h00.
Roboty zarządzające operacjami dla VPS oraz systemem księgowym
zostaną zatrzymane. Operacje zlecane w tym czasie zostaną dodane
do kolejki i wykonane po zakończeniu prac.
Data:  piątek, 18 lipiec 2014, 16:15
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - piątek, 18 lipiec 2014, 12:08

17.07.2014 14:52
Rozpoczynamy.