rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#181 — Problemy z dostępem ftp

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
60gp
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z dostępem ftp dla niektórych kont 60gp.
Zauważyliśmy, że po zmianie hasła ftp, połączenie działa prawidłowo.
Problem był związany z jednym z plików autoryzacji. Po ponownym wygenerowaniu pliku,
połączenie działa prawidłowo.
Data:  środa, 29 listopad 2006, 10:31
Powód zamknięcia:  Done