rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#18272 — filerz51, filerz808, filerz57

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
240plan
ZAMKNIĘTE
100%
Wykonujemy konserwację tego serwera. Przewidujemy kilka minut przerwy.

Data:  piątek, 29 sierpień 2014, 09:08
Powód zamknięcia:  Done