rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#18693 — filerz361

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
20gp
ZAMKNIĘTE
100%
1.11.2014 10:37

Uszkodzony dysk zakłóca działanie usługi. Interweniujemy.


Data:  poniedziałek, 03 listopad 2014, 09:23
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  1.11.2014 10:58 Uszkodzony dysk został odłączony. Trwa synchronizacja danych na nowym dysku.