rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#18765 — Wyłączenie SSLv3 i RC4

Przydzielony do projektu— Aktualności
Konserwacja
dowolne (usługi Plan)
ZAMKNIĘTE
100%
Aby kontynuować zwiększanie bezpieczeństwa SSL/TLS naszych stron www i filtrować ataki "POODLE", wzmocnimy TLS v1.0.

Nie przewidujemy wpływu na usługi, poza bardzo starymi przeglądarkami, takimi jak IE6, które przestaną działać.

Data:  wtorek, 10 listopad 2015, 14:24
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - czwartek, 13 listopad 2014, 11:23

Zmiana wykonana w europejskich punktach POP.


Komentarz od OVH - piątek, 14 listopad 2014, 12:48

Wyłączyliśmy również SSLv3 dla części nie-CDN naszych stron www.


Komentarz od OVH - piątek, 12 grudzień 2014, 08:56

11.12.2014, 17:37PM

Przy okazji wyłączymy RC4, który nie jest już uważany za pewny algorytm do szyfrowania.