rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#192 — Opóznienia na serwerze mail-out

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
720plan
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły opóznienia w systemie wysyłania wiadomości na serwerach 720 plan.
Problem został usunięty.
Data:  poniedziałek, 04 grudzień 2006, 12:36
Powód zamknięcia:  Done