rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#196 — Problemy z serwerem plików xxl Plan

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
xxlplan
ZAMKNIĘTE
100%
Doszło do awarii serwera plików xxlplan. Uruchamiamy ponownie instalację.
Uszkodzony serwer został odłączony od klastra na czas przeprowadzanej interwencji.
Problem nie dotyczy kont użytkowników, które nie znajdują się na serwerze /home.10.4
Data:  wtorek, 05 grudzień 2006, 11:02
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Serwer plików został dodany do klastra. Wszystkie konta xxlPlan działają prawidłowo.