rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#19745 — Testy UPS w Warszawie

Przydzielony do projektu— Aktualności
Konserwacja
Aktualności
ZAMKNIĘTE
100%
W dniu 22.04.2015 r. w godz. 19-22, przeprowadzimy cykliczne testy
UPS'ów dla naszej infrastruktury w Warszawie. Prace zostaną wykonane
bez wpływu na aktywne połączenia na miejscu.
Data:  czwartek, 23 kwiecień 2015, 10:10
Powód zamknięcia:  Done