rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#20378 — Testy UPS w Warszawie

Przydzielony do projektu— Aktualności
Konserwacja
Aktualności
ZAMKNIĘTE
100%
W dniu 30.06.2015 r. w godz. 15-18, przeprowadzimy cykliczne testy
UPS'ów dla naszej infrastruktury w Warszawie. Prace zostaną wykonane
bez wpływu na aktywne połączenia na miejscu.
Data:  poniedziałek, 06 lipiec 2015, 16:02
Powód zamknięcia:  Done