rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#21245 — filerz557.pro

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Konserwacja
240plan
ZAMKNIĘTE
100%
14.09.2015 11:47

Wykonujemy konserwację na tym filerz. Nie przewidujemy wpływu na usługi.
Data:  poniedziałek, 28 wrzesień 2015, 09:56
Powód zamknięcia:  Done