rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#22458 — HA Storage - VPS CLOUD 2016

Przydzielony do projektu— VPS
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
7.01.2016 15:29

W ramach aktualizowania klastra przestrzeni dyskowej, przystąpiliśmy do operacji, które mogły zakłócać operacje zarządzania instancjami w regionach BHS i GRA. Operacje przebiegły pomyślnie.
Data:  sobota, 09 styczeń 2016, 14:39
Powód zamknięcia:  Done