rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#22712 — VPS 2016 - GRA

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z hostem. Został on zrestartowany.

Problem dotyczy poniższych serwerów VPS:
vps225406
vps226352
vps226354
vps226433
vps226437
vps226457
vps219814
vps226461
vps226471
vps226474
vps226475
vps225925
vps213566
vps226506
vps226501
vps226512
vps226518
vps226529
vps225757
vps226533
vps226536
vps226541
vps226505
vps226545
vps222513
vps210523
vps226353
vps226593
vps225826
vps226603
vps226607
vps224597
vps226604
vps226615
vps226617
vps226623
vps224598
vps226655
vps226656
vps226678
vps216309
vps226690
vps221174
vps226707
vps226715
vps226718
vps226731
vps226736
vps214546
vps226779
vps226834
vps226866
vps222788
vps225286
vps227135
vps227137
vps227169
vps226720
vps210812
vps227952
vps226895
vps228345
vps226487
vps214535
vps226427
vps229253
vps227074
vps229648
vps226665
vps226476
vps220589
vps230816
vps231297
vps231509
vps231746
vps226616
vps232747
vps231724
vps231611
vps235744
vps233949
vps237002
vps237108
vps237203
vps237444
vps221625
vps238478
vps234020
vps238606
vps238609
vps238403
vps238876
vps239091
vps239077
vps238911
vps239673
vps239675
vps239983
vps239985
vps239986
vps239988
vps239989
vps240006
vps233854
vps233868
vps233870
vps240046
vps237883
vps238366
vps239818
vps240062
vps235874
vps240086
vps236564
vps228643
vps240146
vps240048
vps240175
vps240212
vps240337
Data:  wtorek, 26 styczeń 2016, 12:45
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Serwery działają już prawidłowo.