rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#22868 — VPS2016 GRA1

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
6.02.2016 14:46

Wystąpił problem na serwerze obsługującym poniższe serwery VPS:

vps203002
vps206064
vps208238
vps213046
vps217171
vps219611
vps224956
vps225875
vps230443
vps231449
vps232393
vps235043
vps236692
vps237893
vps237901
vps237938
vps238015
vps238027
vps238044
vps238084
vps238222
vps238238
vps238255
vps238625
vps238750
vps239219
vps239223
vps239277
vps239323
vps239334
vps239338
vps239348
vps239389
vps239780
vps239817
vps239828
vps239829
vps239854
vps239892
vps239914
vps239945
vps239947
vps239949
vps239964
vps240000
vps240028
vps240032
vps240038
vps240047
vps240056
vps240074
vps240087
vps240098
vps240208
vps240215
vps240228
vps240257
vps240470
vps240581
vps242996

Data:  poniedziałek, 08 luty 2016, 08:57
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  6.02.2016 15:10 Usługa została przywrócona.