rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#22892 — VPS 2016 --SBG --Host

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
8.02.2016 18:03
Wystąpił problem z hostem host557522, host567382 i host558343. Trwa weryfikacja.
Data:  wtorek, 09 luty 2016, 08:26
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - wtorek, 09 luty 2016, 08:23

08.02.2016, 18:20PM
Problem dotyczy tych serwerów VPS:
vps201696
vps203744
vps204199
vps205694
vps198714
vps206955
vps202350
vps201858
vps210610
vps210840
vps212361
vps212423
vps212441
vps212453
vps212485
vps212634
vps212605
vps212680
vps212686
vps213124
vps210706
vps213291
vps213382
vps214580
vps204162
vps216233
vps220204
vps219970
vps222745
vps228714
vps228922
vps228998
vps229130
vps184834
vps214131
vps229390
vps232802
vps232822
vps233064
vps233068
vps233070
vps212684
vps233140
vps233202
vps233279
vps233343
vps233381
vps233300
vps233573
vps211426
vps212850
vps235726
vps239312
vps212390
vps237408
vps233444
vps225803
vps241222
vps242513
vps243495

vps190942
vps191019
vps191127
vps191032
vps191296
vps191373
vps191516
vps191661
vps192831
vps193136
vps193220
vps195039
vps195703