rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#23087 — VPS BHS1

Przydzielony do projektu— VPS
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
W ramach dodawania funkcjonalności VRACK do usług cloud/vps2016, wykonamy aktualizację infrastruktury. Aktualizacja ta może spowodować utratę kilku pakietów przez około 12 sekund.
Data:  wtorek, 23 luty 2016, 14:31
Powód zamknięcia:  Done