rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#23726 — Host GRA1 - host646381.gra1

Przydzielony do projektu— VPS
Konserwacja
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
6.04.2016 09:42
Wystąpił problem z hostem host646381.gra1. Trwa weryfikacja.

Problem dotyczy::
+--------------------------------------+-----------+
| ID | Name |
+--------------------------------------+-----------+
| 73e2023c-6c63-4c0f-b417-73e3f9e01974 | vps212519 |
| e85b4139-1303-4b00-a5fa-29787364ea78 | vps213089 |
| b988c5f1-ff65-47d0-8c01-9ade62e1785c | vps218065 |
| 0946fe8c-3fc7-4dc9-9a96-88f8d9de7656 | vps225152 |
| 7ab743eb-f160-4987-bfc0-ec382af26315 | vps228836 |
| 58bfd237-2153-442f-8961-fd18573b1360 | vps228846 |
| e3c3c7ca-f1ea-478b-ba81-e9ccc1d5b6dc | vps228911 |
| b77fc242-7f83-431c-a347-a7393cc38beb | vps229018 |
| 591126eb-de6f-4bf3-ba77-27fdb6f208c7 | vps229180 |
| a3fd3d9f-e06f-4af8-a6be-c80441f3e4c9 | vps229190 |
| 5838754c-b3a1-4b5f-922f-2fa8e2655f93 | vps229197 |
| 30db88ca-8935-4276-93bd-606be249f588 | vps229302 |
| 95e9d70d-8970-463e-9b3c-170402a1eada | vps229404 |
| e624a7f3-17f0-4e16-b75b-537e13cafb7b | vps230703 |
| 5f98221f-f9e3-4848-b4b1-891bcc869d14 | vps230717 |
| 9997c123-9a7c-4be4-9805-1da00c557d5e | vps230778 |
| f4e67356-e2ca-4aee-81f0-cf39d6cda646 | vps231082 |
| dae1d685-6bb1-4293-8f31-c428f114c3ba | vps231469 |
| 7cb5c857-86c1-45fc-8550-38e0e6fac5e2 | vps231525 |
| 05b65ff5-7b87-4c0e-a605-496fd14629ce | vps231538 |
| 13388314-3d2d-42a4-a413-e321a809f171 | vps231555 |
| bb3b5ba5-f60b-464d-aa8b-26949146cde3 | vps231558 |
| 81e78922-957d-4e93-97ad-bead8cffb455 | vps231779 |
| fb4c1380-bb9a-4b3e-b73c-6ea88ca06c1c | vps232506 |
| d365a7cf-edd4-401d-80d2-098db64b8c30 | vps234508 |
| 5fee20da-d131-4d8c-a6bc-98de598cac8c | vps236768 |
| 6953d3cc-9fc4-4b98-8670-1d1c9b9da31e | vps237677 |
| a5b4330e-6ef8-4363-a452-5a97d1112ece | vps242390 |
| 9cc06fad-1571-41ae-9905-4abb2f2ee5e2 | vps244576 |
| aa36004a-6ace-4ed3-a3eb-cfa93532d68b | vps244865 |
| 1967f8da-94b5-4723-b365-349fddba410f | vps254689 |
| 09abdcbb-dcef-4658-9972-d4713bf8de74 | vps258120 |
| d4c5bb09-5911-48e2-baf0-8ffa0d565915 | vps265491 |
| d3ced067-4d37-431e-9214-b571820e10ed | vps265544 |
+--------------------------------------+-----------+

Data:  czwartek, 07 kwiecień 2016, 10:28
Powód zamknięcia:  Done