rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#23821 — Host GRA1 - host575629.gra1

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
vKS
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z hostem host575629.gra1. Trwa weryfikacja. Problem dotyczy poniższych usług:

+--------------------------------------+-----------+
| ID | Name |
+--------------------------------------+-----------+
| 13bd8f7c-caee-414b-b22e-ff62552265fc | vps202949 |
| 681522f2-c015-43d3-bdf2-88813c9d5b4d | vps205730 |
| f6255efb-721a-42e2-83d4-09c40bb193ce | vps211793 |
| 3868b538-3cb3-4d6f-aad9-355077872fd6 | vps212667 |
| c24b2b42-08b7-43ce-9e5f-e8dad6bbc980 | vps214042 |
| 8b53054d-0405-410e-9c61-e73cbbebba9b | vps214062 |
| 9512e273-d348-4b8a-a0e4-03474347bdb6 | vps214288 |
| 3eed17fc-0677-4103-9ef4-3f50715f2e21 | vps214298 |
| 0ffc18e4-532c-482c-b3b6-ed4757587d28 | vps214317 |
| 4a92aeed-023e-4032-9a5f-ee2d4da523ff | vps214319 |
| ea6c40cc-630e-46a1-9432-f81ce64c7ddc | vps214351 |
| 11d2398a-4ffc-4139-9310-a144db1c9f3e | vps214378 |
| 63be5592-6a0f-43c0-a18e-f5ac7e91bac4 | vps214380 |
| c0d69d36-59eb-4e66-823d-72564382a192 | vps214399 |
| d76eb3ff-47b5-4cf9-b79d-b4c233846327 | vps214400 |
| 7a2caf3a-d1f3-49a6-bdc6-2165595f0713 | vps214410 |
| 502ed6fc-3782-46c4-8213-7e40556b68a9 | vps214414 |
| 8e0b4fe9-5157-4cb0-8967-80aa38de84c2 | vps214426 |
| c076fd95-0952-4eb7-92a5-d053f0d67f6a | vps214427 |
| 9e39c76a-d7d9-4534-8985-0c3a4309cf9d | vps214430 |
| c54cb459-6efe-419e-95cd-a77525575807 | vps214436 |
| 9525ba55-cbe1-4960-a099-94121c40e579 | vps214441 |
| a4526730-5c7f-4518-afaa-ae971d99f613 | vps214443 |
| dce6e5e1-b7cd-4383-a641-f9fe6bfdfeb8 | vps214453 |
| 382a87e3-c15c-422f-88a1-ec5c98511bd4 | vps214479 |
| da04a319-969f-43f1-8973-f40b464d773c | vps214489 |
| da365686-237c-47c4-a9e0-9de7fb5457d2 | vps214501 |
| cb8ca6e8-9f51-4d25-81ec-35fda98b0633 | vps214510 |
| dff54d10-1aae-48fb-8bfe-544e02f9e681 | vps214525 |
| 500ae44b-f30e-45c8-a9e7-355ebe2d9edf | vps214551 |
| 66f0f8f3-e901-4ba1-ba87-4ca189e56fca | vps214561 |
| 2e282d94-3a50-4667-b2f7-3d58f44c74a0 | vps214570 |
| cc4513ba-e5bb-4027-858c-0bb0c5a9448a | vps214588 |
| e72dd850-c445-4f47-8ac1-bd6ad670532e | vps214596 |
| abc5b621-3eec-4e46-a78b-eb27dece61d8 | vps214599 |
| 1eac3fd6-4907-4b79-8015-382c367854d8 | vps214610 |
| b42debb0-5d0d-4ce3-8628-2ad90cee23e9 | vps214611 |
| e309f9af-49e2-4f54-8209-b0f37206fd0c | vps214628 |
| ab0b6fc5-6ab5-4e0a-bfb2-1c97d04446f3 | vps214632 |
| cd92ee42-a5ba-4fa6-acc4-d5d24166b0cd | vps214639 |
| 7a2e2f74-be58-4d87-865f-5eaaf3486d07 | vps215107 |
| e51aa954-ebba-4a39-b1f0-0ba114cd8c6e | vps215434 |
| a4481206-5ae0-4d12-876f-9555eaa54894 | vps215852 |
| 1772807c-7d13-464a-99bc-f7f4629b7610 | vps217919 |
| a589fc02-3fc0-4a56-a5de-476b5eb57d24 | vps218478 |
+--------------------------------------+-----------+

Data:  wtorek, 12 kwiecień 2016, 10:31
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Usługi zostały przeniesione z tego hosta.