rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#23989 — filerz343

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
xxlplan
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpił problem z serwerem. Trwa weryfikacja.
Data:  piątek, 22 kwiecień 2016, 11:30
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Usługa została przywrócona. Serwer był przeciążony, co spowodowało jego awarię. Uruchamiamy sondy, aby uniknąć tego problemu w przyszłości.