rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#241 — problemy z mysql4.xxl

Przydzielony do projektu— Serwery wirtualne
Nagła usterka
xxlplan
ZAMKNIĘTE
100%
Wystąpiły problemy z serwerem mysql4 usługi xxlplan,
doszło do kilkuminutowej przerwy w działaniu usługi,
Usterka została usunięta. Mogą występować spowolnienia
do czasu odtworzenia się cache serwera.
Data:  środa, 10 styczeń 2007, 12:51
Powód zamknięcia:  Done