rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24113 — Infrastruktura w Kanadzie

Przydzielony do projektu— Aktualności
Nagła usterka
Aktualności
ZAMKNIĘTE
100%
Infrastruktura w Kanadzie działa niestabilnie. Niektóre elementy naszego PCC przełączyły się, co spowodowało wzrost obciążenia i problemy z dostępnością poniższych usług:
- manager
- API
- strona www
Pojawiły się również spowolnienia w działaniu dodatkowych usług, takich jak CDN, co ma wpływ na rozwiązywanie nazw wykonywane przez serwery dedykowane.

Pracujemy nad ustabilizowaniem infrastruktury.Data:  wtorek, 10 maj 2016, 12:46
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - wtorek, 10 maj 2016, 10:48

Infrastruktura została ustabilizowana. Kontynuujemy jej monitorowanie.