rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24233 — VPS 2016 - host252520 - BHS

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
16.05.2016 19:48

Wystąpił problem z zasilaniem na hoście host252520. Problem dotyczy tych serwerów VPS:

vps54368
vps54464
vps54606
vps54611
vps54756
vps56856
vps57551
vps57561
vps57853
vps58068
vps59242
vps59792
vps60330
vps60348
vps60419
vps60420
vps60437
vps60523
vps60661
vps60781
vps60830
vps60884
vps60929
vps61064
vps61126
vps61283
vps61478
vps61538
vps62055
vps62058
vps62087
vps62182
vps62230
vps62237
vps62266
vps62283
vps62425
vps62437
vps62520
vps62560
vps62795
vps65273
vps65471
vps65847
vps67005
vps67605
vps68530
vps68654
vps70217
vps71474
vps71685
vps72273
vps72552
vps72632
vps72751
vps72809
vps72863
vps73249
vps73724
vps73922
vps74263
vps74403
vps74405
vps75410
vps76080
vps76517
vps76820
vps77545
vps77953
vps79328
vps79410
vps79833
vps79834
vps80156
vps80479
vps80832

Data:  wtorek, 17 maj 2016, 15:56
Powód zamknięcia:  Done