rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24365 — vRack3.0 RBX

Przydzielony do projektu— Virtual Rack
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
Kontekst admin na routerze głównym rbx-g5-a9 nie jest dostępny.

Zadania dodawania / odłączania serwerów i bloków w Roubaix są zawieszone. Problem nie ma wpływu na usługi, które działają prawidłowo.


Data:  wtorek, 24 maj 2016, 11:32
Powód zamknięcia:  Done
Dodatkowe uwagi dotyczące zamknięcia:  Sytuacja powróciła do normy.