rssLink RSS dla wszystkich kategorii
 
icon_orange
icon_red
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_red
icon_blue
icon_orange
icon_red
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_blue
icon_green
icon_blue
icon_blue
 

FS#24397 — VPS 2016 - host256159 - BHS

Przydzielony do projektu— VPS
Nagła usterka
Backend / Core
ZAMKNIĘTE
100%
25.05.2016 22:33

Wystąpił problem z zasilaniem na hoście host256159. Problem dotyczy:

vps53602
vps56309
vps58215
vps58593
vps59282
vps60363
vps62268
vps63499
vps64854
vps65173
vps65178
vps65230
vps65231
vps65281
vps65299
vps65433
vps65516
vps68034
vps68813
vps68860
vps70115
vps70313
vps70614
vps72133
vps72866
vps74039
vps74718
vps75343
vps76937
vps77106
vps77396
vps77974
vps78365
vps78371
vps78599
vps79125
vps79448
vps80200
vps81602
vps81825

Data:  poniedziałek, 30 maj 2016, 10:01
Powód zamknięcia:  Done
Komentarz od OVH - poniedziałek, 30 maj 2016, 10:01

26.05.2016, 09:32AM

Instancje zostały przeniesione na inny host. Trwa ich uruchamianie.